Tuesday, January 28, 2014

UNTUK DISEWA PERKEDAIAN MDS(K) (Tingkat Atas) BANDAR PERMAISURI, SETIU (Tutup: 13 Februari 2014)

PEMBERITAHUAN IKLAN TAWARAN SEWA PERKEDAIAN MDS(K), KEDAI 2 TINGKAT (8 UNIT), BANDAR PERMAISURI, SETIU.


Tawaran ini adalah dipelawa daripada orang ramai untuk menyewa  No.2, 3, 4, 5 (Atas), Perkedaian MDS (K), Bandar Permaisuri, Setiu.

Kepada sesiapa yang berminat hendaklah mengemukakan permohonan tersebut melalui borang rasmi yang boleh didapati di Pejabat Majlis Daerah Setiu ( Jabatan Perbendaharaan ) dengan kadar bayaran RM 2.00 ( Ringgit Malaysia : Dua Sahaja ). Borang yang telah disempurnakan hendaklah dikembalikan kepada :

Yang Dipertua,
Majlis Daerah Setiu,
Wisma MDS,
22100 Permaisuri, Setiu,
TERENGGANU.

Kadar Sewa RM 420.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ratus Dua Puluh Sahaja) sebulan dan satu perjanjian penyewaan akan ditandatangani di antara Majlis Daerah Setiu dan penyewa yang berjaya nanti.

Tarikh tutup permohonan pada  13 Februari 2014 (Khamis).


Permohonan yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

No comments:

Post a Comment