Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2012

IKLAN TAWARAN SEWA PERKEDAIAN MDS (K), BANDAR PERMAISURI, SETIU

PEMBERITAHUAN IKLAN TAWARAN SEWA PERKEDAIAN MDS (K), BANDAR PERMAISURI, SETIU.
Tawaran ini adalah dipelawa daripada orang ramai untuk menyewa  No. 4,5,7 dan 8 Perkedaian MDS(K), Bandar Permaisuri, Setiu.
2.               Kepada sesiapa yang berminat hendaklah mengemukakan permohonan tersebut melalui borang rasmi yang boleh didapati di Pejabat Majlis Daerah Setiu ( Jabatan Perbendaharaan ) dengan kadar bayaran RM 2.00 ( Ringgit Malaysia : Dua Sahaja ).  Borang yang telah disempurnakan hendaklah dikembalikan kepada :                                                                 Yang Dipertua,                                                                 Majlis Daerah Setiu,                                                                 Wisma MDS,                                                                 22100 Permaisuri, Setiu, TERENGGANU.
3.               Kadar Sewa RM 420.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ratus Dua Puluh Sahaja ) Satu perjanjian penyewaan akan ditandatangani di antara Ma…

IKLAN TAWARAN SEWA PERKEDAIAN 2 TINGKAT SRI LANGKAP, SETIU

PEMBERITAHUAN IKLAN TAWARAN SEWA PERKEDAIAN 2 TINGKAT SRI LANGKAP, SETIU.
Tawaran ini adalah dipelawa daripada orang ramai untuk menyewa  No. 1 Bawah, Perkedaian Sri Langkap, Setiu.
2.               Kepada sesiapa yang berminat hendaklah mengemukakan permohonan tersebut melalui borang rasmi yang boleh didapati di Pejabat Majlis Daerah Setiu ( Jabatan Perbendaharaan ) dengan kadar bayaran RM 2.00 ( Ringgit Malaysia : Dua Sahaja ).  Borang yang telah disempurnakan hendaklah dikembalikan kepada :                                                                 Yang Dipertua,                                                                 Majlis Daerah Setiu,                                                                 Wisma MDS,                                                                 22100 Permaisuri, Setiu, TERENGGANU.
3.               Kadar Sewa RM 320.00 (Ringgit Malaysia : Tiga Ratus Dua Puluh Sahaja ) Satu perjanjian penyewaan akan ditandatangani di antara Majlis Daerah Setiu dan p…

IKLAN TENDER: 2 UNIT KEDAI 3 TINGKAT & LONGKANG

KENYATAAAN TENDERTender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor bertaraf bumiputera yang berdaftar dengan Lembaga  Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (SPKK/CIDB) dalam kelas dan jenis pendaftaran berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi tender kerja berikut :


NO. TENDER

TAJUK PROJEK KELAS, KEPALA & SUB- KEPALA TARIKH DAN TEMPAT TAKLIMAT TARIKH DAN TEMPAT DOKUMEN MULA DIJUAL HARGA DOKUMEN DAN BAYARAN ATAS NAMA TARIKH, TEMPAT DAN MASA TENDER DITUTUP
MDS 1/2012/001
CADANGAN  MEMBINA DAN MENYIAPKAN  DUA(2) UNIT PERKEDAIAN TIGA(3) TINGKAT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BANDAR PERMAISURI SETIU, TERENGGANU.

SPKK CIDB GRED G3 CE 21Tarikh :               22 Oktober 2012
Jam : 10.00 Pagi
Tempat :       Bilik Q, Aras II Wisma MDS, , 22100 Bandar Permaisuri,  Setiu, Terengganu

Kehadiran taklimat adalah diwajibkan


Tarikh : 23 Oktober 2012 Hingga:        15 November 2012
Tempat : Jabatan Kejuruteraan, Wisma MDS, 22100 Bandar Permaisuri, Setiu,Terengganu.
SEBUTHARGA : KERJA-KERJA MEMBERSIH DAN MENCUCI SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN WISMA MAJLIS DAERAH SETIU

MAJLIS DAERAH SETIU 22100  BANDAR  PERMAISURI, SETIU TERENGGANU DARUL IMAN.
KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA
Kontraktor-kontraktor yang beralamat di Daerah Setiu yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kepala 220401 (mencuci dan membersih) dan yang masih lagi dibenarkan membuat kerja-kerja sebutharga adalah dipelawa untuk menyertai sebutharga ini :-
SEBUTHARGA NO  :    MDS 2/2012/040
SEBUTHARGA :   KERJA-KERJA MEMBERSIH DAN MENCUCI SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN WISMA MAJLIS DAERAH  SETIU, BANDAR PERMAISURI, SETIU, TERENGGANU.
2.            Borang sebutharga boleh diperolehi dari Jabatan Khidmat Pengurusan Majlis Daerah Setiu  semasa  waktu pejabat. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini hendaklah  membawa surat pendaftaran Asal Kementerian Kewangan Malaysia dimana pemiliknya sahaja dibenarkan mengambil Borang Tawaran tersebut ( mana-mana wakil tidak dibenarkan untuk mengambil Borang Tawaran ). Borang tawaran TIDAK akan dikeluarkan pada hari t…

IKLAN SEBUTHARGA Kelas ‘F’ (LANDSKAP) tutup:18 OKTOBER 2012

1.kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan PusatKhidmat Kontraktor (PKK) dalam Kelas ‘F’ di bawah Kepala ‘I’ Sub Kepala ‘I’ dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G1 Kategori CE 21 dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja-kerja berikut :-
“  CADANGAN PEMBINAAN LANDSKAP DAN MERCU TANDA PERSEPADANAN DAERAH SETIU, TERENGGANU.” (NO. SEBUTHARGA : MDS. 2/2012/039 )
2.Naskah Meja Tawaran akan dipamerkan pada 02.10.2012 hingga 17.10.2012.  Segala butir-butir dan dokumen boleh disemak semasa waktu pejabat di Jabatan KejuruteraanMajlis Daerah Setiu, Wisma MDS, Bandar Permaisuri, Setiu, Terengganu.
3.Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada kontraktor yang sah sahaja.  Untuk maksud ini, kontraktor hendaklah membawa Surat Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Surat pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). Penyebutharga adalah diwajibkan hadir ke taklimat pada 09.10.2012 (Selasa) jam 10.00 pagi. Tempat ber…