Sunday, July 21, 2013

IKLAN SEBUTHARGA PROJEK LONGKANG MDS (TAKLIMAT: 30/7/2013)

KENYATAAN SEBUTHARGA MAJLIS DAERAH SETIU, TERENGGANU

(Format Pdf Untuk Print klik di sini untuk iklan penuh)

Sebutharga ini dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera dari Daerah Setiu yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia [ LPIPM (CIDB) ] dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan 
Tarikh Taklimat : Taklimat adalah diwajibkan 30 Julai 2013( Selasa ) Berkumpul di Bilik Q, Aras II
Tempat & Tarikh Dokumen Dijual : Kaunter Jabatan Kejuruteraan Majlis Daerah Setiu Terengganu Darul Iman 31.07.2013   hingga   07.08.2013 Pada waktu pejabat
Tarikh Tutup Sebutharga : 11  Ogos 2013( Ahad )
Naskah meja tawaran boleh disemak di Jabatan Kejuruteraan, Majlis Daerah Setiu pada waktu pejabat bermula  23 Julai 2013 hingga  07 Ogos 2013.  Bayaran Naskah Sebutharga hendaklah adalah Secara Tunai di Kaunter Bayaran Majlis Daerah Setiu,( bayaran ini tidak akan dikembalikan ).  Kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran Asal CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan serta Sijil Taraf Bumiputera dan satu salinan bagi setiap ketiga-tiga Sijil tersebut semasa taklimat dan semasa membeli Naskah Sebutharga. Naskah Sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermetri serta bertulis No. Sebutharga dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Jabatan Kejuruteraan.


( HAJI JOHAN BIN IBRAHIM )
Yang Dipertua,
Majlis Daerah Setiu

Tarikh : 21 Julai 2013

IKLAN SEBUTHARGA MDS MENAIKTARAF JALAN KERANJI DI KG TELAGA PAPAN (TARIKH TAKLIMAT: 23/07/2013)

IKLAN SEBUTHARGA MAJLIS DAERAH SETIU, TERENGGANU
Sebutharga ini dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera dari Daerah Setiu yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia [ LPIPM (CIDB) ] dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja berikut :-

Bil
Butir-Butir Tawaran
Harga Dokumen Tawaran
Tempat Dan Tarikh Dokumen Di Jual
Syarat Pendaftaran
Tarikh Dan Tempat Taklimat /Lawatan Tapak
Tarikh Sebutharga Tutup
1.
MENAIKTARAF JALAN KERANJI DI KAMPUNG TELAGA PAPAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN, MD SETIU, SETIU, TERENGGANU
No. Sebutharga
MDS 02/2013/022
RM 15.00
senaskah


Kaunter Bersepadu Majlis Daerah Setiu Terengganu Darul Iman
24.07.2013 hingga 31.07.2013
Pada waktu pejabat
Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih Sah
Gred G1
Kategori CE
Pengkhususan CE01
Taklimat adalah diwajibkan
23.07 2013
( SELASA )
Berkumpul di Bilik Q, Aras II Majlis Daerah Setiu,  Setiu, Terengganu
Jam:10.00Pagi

01 OGOS 2013
( KHAMIS)
Jam 12.00 tengahari
Naskah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Kejuruteraan, Majlis Daerah Setiu pada waktu pejabat bermula  16 JULAI 2013 hingga 31 JULAI 2013.  Bayaran Naskah Sebutharga hendaklah adalah Secara Tunai di Kaunter Bayaran Majlis Daerah Setiu, ( bayaran ini tidak akan dikembalikan ).  Kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran Asal CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan serta Sijil Taraf Bumiputera dan satu salinan bagi setiap ketiga-tiga Sijil tersebut semasa taklimat dan semasa membeli Naskah Sebutharga. Naskah Sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermetri serta bertulisNo. Sebutharga dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Jabatan Kejuruteraan.

( HAJI JOHAN BIN IBRAHIM )
Yang Dipertua,
Majlis Daerah Setiu

Tarikh : 15 JULAI 2013

Wednesday, July 17, 2013

IKLAN SEBUTHARGA MEMBERSIH KAWASAN & MENGANGKUT SAMPAH MDS (TAKLIMAT :29/7/2013)

 Kenyataan Sebutharga (Tawaran Khas Untuk Bumiputera) 

- Muat Turun iklan ini format pdf untuk cetak, klik di sini


1.         Sebutharga adalah dipelawa daripada Kontraktor –kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub-kepala 221002 ( membersih kawasan ) dan 221003 ( mengangkut sampah ) dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini, mempunyai pengalaman , keupayaan kewangan  dan peralatan yang mencukupi bagi melaksanakan kerja-kerja berikut :Bil
Sebutharga.No
Tajuk Kerja
1.
MDS/JPPP/S/A/13
Perkhidmatan Mengangkut Sampah, Membersih Longkang Dan Parit, Memotong Rumput, Membersih Jalan/Kawasan Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Zon A

2.
MDS/JPPP/S/A1/13
Perkhidmatan Mengangkut Sampah, Membersih Longkang Dan Parit, Memotong Rumput, Membersih Jalan/Kawasan Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Zon A1

3.
MDS/JPPP/S/B1/13
Perkhidmatan Mengangkut Sampah, Membersih Longkang Dan Parit, Memotong Rumput, Membersih Jalan/Kawasan Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Zon B1

4.
MDS/JPPP/S/C/13
Perkhidmatan Mengangkut Sampah, Membersih Longkang Dan Parit, Memotong Rumput, Membersih Jalan/Kawasan Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Zon C

5.
MDS/JPPP/S/C1/13
Perkhidmatan Mengangkut Sampah, Membersih Longkang Dan Parit, Memotong Rumput, Membersih Jalan/Kawasan Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Zon C1

6.
MDS/JPPP/S/E1/13
Perkhidmatan Mengangkut Sampah, Membersih Longkang Dan Parit, Memotong Rumput, Membersih Jalan/Kawasan Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Zon E12.         Naskah Meja Tawaran akan dipamerkan mulai  22 Julai  2013 sehingga 5 Ogos 2013 pada waktu pejabat di Jabatan Perkhidmatan Perbandaran Dan Pelesenan, Aras Bawah, Wisma MDS.
              
3.         Dokumen tawaran boleh disemak dan dibeli secara tunai sahaja dengan harga RM50.00         ( Ringgit Malaysia : Lima Puluh Sahaja ) senaskah mulai 30 Julai 2013 sehingga 5 Ogos 2013 di Jabatan Perkhidmatan Perbandaran Dan Pelesenan, Aras Bawah, Wisma MDS pada waktu biasa pejabat. Dokumen tawaran tidak akan dijual atau dikeluarkan  selepas tempoh yang tersebut di atas.
               

4.         Satu taklimat akan di adakan pada tarikh 29 Julai 2013, jam 10.00 pagi di Bilik Q, Aras II Wisma MDS, 22100 Bandar Permaisuri, Setiu, Terengganu. Kehadiran adalah diwajibkan bagi kontraktor yang ingin memasuki tawaran ini. Dokumen tawaran hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor atau wakilnya yang sah yang menghadiri taklimat dengan mengemukakan Surat Pendaftaran Asal dengan Kementerian Kewangan di dalam bidang yang dinyatakan.

5.         Dokumen yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri. Nombor rujukan tawaran hendaklah dinyatakan di muka depan sampul surat tersebut dengan terang dan jelas serta dialamatkan kepada Yang Dipertua, Majlis Daerah Setiu, Wisma MDS, 22100 Bandar Permaisuri, Setiu, Terengganu dan dimasukkan ke dalam peti tawaran yang disediakan di Jabatan Kejuruteraan , Aras I, Wisma MDS, 22100 Bandar Permaisuri, Setiu, Terengganu  pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari pada 6 Ogos 2013. Dokumen tawaran yang diterima selepas masa yang ditetapkan atau tidak lengkap akan ditolak.

6.         Bayaran dokumen tawaran tidak akan dikembalikan.

7.         Majlis Daerah Setiu tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran.


Yang Dipertua,
Majlis Daerah Setiu,
Wisma MDS,
22100 Bandar Permaisuri,
Setiu, Terengganu.


Tarikh : 21 Julai 2013