Skip to main content

JAWATAN KOSONG PENOLONG JURUTERA DI MAJLIS DAERAH SETIU (TUTUP:5/07/2016)
IKLAN JAWATAN KOSONG

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia keutamaan Rakyat Negeri Terengganu Darul Iman yang berkelayakan dan berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh iklan ditutup untuk mengisi kekosongan jawatan berikut :


BIL

JAWATAN
KLASIFIKASI/KUMPULAN PERKHIDMATAN
GAJI MINIMUM
GAJI MAKSIMUM
KENAIKAN TAHUNAN

1.Penolong Jurutera
Gred JA29
(Tetap)


Perkhidmatan Kejuruteraan/
Kumpulan Pelaksana
(Skim Perkhidmatan Bersepadu)

1,549.00

5,701.00

145.00

Jadual Gaji di atas tidak termasuk Imbuhan Tetap Khidmat Awam, Imbuhan Tetap Perumahan dan  Elaun-Elaun Lain.


                        PENOLONG JURUTERA GRED JA29

SYARAT LANTIKAN    1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

         (a)    warganegara Malaysia;

         (b)    berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;


                           (c)    KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG JURUTERA GRED JA29 :

               Kelayakan Masuk                    : (i)  Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf  oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
                          
                           Gaji Permulaan                       :      Gred JA29: RM1,549.00
                                                   
                           ATAU

               Kelayakan Masuk                    :(ii) Diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institut pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

               Gaji Permulaan                      :           Gred JA29:  RM1,935.02

               DAN

               Syarat Bahasa Melayu            :        Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

         Taraf Jawatan     : 2.  TetapSyarat                  : 3.  Pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Kemahiran, Pemeriksa  
Peningkatan               Kereta Motor Gred AB19, AB22 dan AB26, Penjaga Jentera Elektrik dan Merinyu Tali Air           
Secara Lantikan         adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan
                                    Secara Lantikan ke jawatan Penolong Jurutera Gred JA29,  tertakluk kepada kekosongan
                                    Jawatan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

(a)   (i)   mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) diatas; atau

(ii)  Lulus Peperiksaan Khas; dan

(b)   Had umur pelantikan:

(i)    Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur  persaraaan paksa 55 tahun atau 56 tahun; atau

(ii)   berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi  pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

(iii)  berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.


               Penaklukan        :     4.         Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Penolong Jurutera adalah tertakluk
Di Bawah Syarat-       kepada syarat-syarat skim perkhidmatan yang berkenaan yang berkuatkuasa serta
Syarat Skim                pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.
Perkhidmatan
                               
Fungsi Tugas      :        5.      Bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan projek bagi skop kerja kejuruteraan antaranya kejuruteraan awam, mekanikal dan elektrik iaitu mengumpul maklumat untuk penyediaan reka bentuk, menyedia dan menyemak lukisan kejuruteraan, merekod inventori, mengawas tapak projek, menyelia pelaksanaan kerja pengawasan pembinaan di tapak projek, menyedia laporan kemajuan projek, membantu kerja-kerja perundingan dan penyediaan sebutharga dan tender, menjalankan kerja penyelenggaraan bangunan dan workshop, melaksanakan kerja-kerja kawalan, pengujian, penyelenggaraan berkala peralatan elektrik, merancang dan menyusun aktiviti bagi mengawal selia sistem pengairan dan saliran serta menjalankan tugas-tugas yang berkaitan.CARA MEMOHON :

(a)        Setiap permohonan hendaklah menggunakan Borang MDS. TR. 1  bernilai RM 2.00 yang boleh didapati di Kaunter Hasil, Jabatan Perbendaharaan, Majlis Daerah Setiu.

(b)        Permohonan hendaklah disertakan satu salinan dokumen yang berkaitan yang disahkan seperti berikut :-
           
(i)        Sijil Kelahiran
(ii)       Kad Pengenalan
(iii)      Surat Berhenti Sekolah
(iv)      Sijil/Diploma Kelulusan Pelajaran (TRANSKRIP TIDAK DITERIMA)
(v)       Kad Pengenalan Ibubapa sekiranya pemohon lahir di luar Negeri Terengganu.
         Dan ;
(vi)      Sekeping gambar warna (terkini) berukuran passport
         (lekatkan pada penjuru kanan Borang Permohonan)

[Pegawai yang layak untuk buat pengesahan ialah Pegawai Kerajaan Kumpulan ‘A’, Wakil Rakyat, Jaksa Pendamai, Pengamal Undang-Undang, Pesuruhjaya Sumpah, Pengetua/Guru Besar (Sekolah Kerajaan Sahaja), Penghulu, Pengerusi JKKK, Pegawai Polis berpangkat ASP Keatas, Pegawai Tentera berpangkat kapten atau setaraf dan keatas]
           
(c)        Permohonan dari pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan, badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah memajukan permohonan tersebut melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan menyertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini (termasuk Kenyataan Cuti) serta Laporan Nilaian Prestasi Tahunan bagi tiga (3) tahun terakhir berturut-turut.

(d)        Permohonan yang tidak mematuhi/memenuhi syarat-syarat di atas tidak akan dipertimbangkan.

(e)        Tarikh tutup permohonan termasuk permohonan melalui pos hendaklah di terima oleh Majlis Daerah Setiu selewat-lewatnya sebelum/pada         05 Julai 2016

(f)         Permohonan yang di terima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.

(g)        Calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.  Majlis Daerah Setiu tidak akan bertanggungjawab keatas semua perbelanjaan calon yang akan menghadiri temuduga tersebut.  Mereka yang tidak dihubungi dalam tempoh enam (6) bulan selepas tarikh tutup permohonan adalah dianggap tidak berjaya.

(h)        Borang permohonan yang lengkap sempurna diisi hendaklah di hantar kepada alamat di bawah dengan menulis jawatan yang dipohon di sebelah atas kiri penjuru sampul surat;


Yang Dipertua,
Majlis Daerah Setiu.
Wisma MDS,
22100 Bandar Permaisuri,
Setiu, Terengganu.

Comments

Popular posts from this blog

Kisah Hijrah Tentang Sarang Labah-labah Dan Burung Merpati Palsu?

Rasulullah S.A.W telah mengaturkan strategi dan pelbagai ikhtiar dengan menggunakan jalan rahsia dan bersembunyi di Gua Thur, namun dapat dijejak oleh kaum kafir Quraish sampai ke Gua Thur kerana mereka mempunyai ilmu mengesan tapak kaki sehingga jejak tapak kaki terhenti di hadapan Gua Thur. Dengan keadaan Gua Thur yang kecil jika tunduk sahaja pun sudah nampak orang ada atau tiada di dalamnya, dengan ikhtiar apa lagi harus dibuat selain Tawakkal kepada Allah, begitulah cara Rasulullah yang patut kita ikuti setelah pelbagai usaha telah dilakukan barulah kita Bertawakkal kepada Allah.
Nabi Muhammad S.A.W Dilindungi Merpati Dan Labah-Labah Di Gua Thur?
Oleh : Drs. Abdul Ghani Azmi Idris Majalah Pengasuh Terbitan Majlis Agama Islam Kelantan. Bil. 558.
Rasulullah s.a.w. ke Madinah merupakan satu peristiwa yang paling agung dan bersejarah dalam Islam kerana ia merupakan titik tolak bagi kebangkitan dan perkembangan Islam ke seluruh pelusuk dunia. Dari Madinah umat Islam yang dipinpim ole…

JAWATAN KOSONG DI MAJLIS DAERAH SETIU 2015 (Tarikh Tutup Permohonan : 18/8/2015)

Permohonan adalah dipelawa daripada Rakyat Negeri Terengganu Darul Iman, Warganegara Malaysia
yang berkelayakan serta berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan seperti berikut :
- Pegawai Perancang Bandar dan Desa *
- Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
- Penolong Arkitek Landskap
- Penolong Pegawai Tadbir
- Penolong Akauntan
- Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) *
- Pembantu Penguatkuasa *
- Pemandu Kenderaan *
- Pembantu Awam *
Borang Permohonan MDS.TR.1 bernilai RM2.00 boleh didapati di Kaunter Hasil, Jabatan Perbendaharaan, Majlis Daerah Setiu,Wisma MDS,Bandar Permaisuri,Setiu,Terengganu pada waktu pejabat.
Muat Turun Iklan Jawatan Format PDF, sila klik pautan ini https://www.facebook.com/down…/926726370717801/iklan2015.pdf