Tuesday, December 17, 2013

IKLAN SEBUTHARGA MDS PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (Tutup: 9/1/2014)

IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA MDS PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI BANGUNAN-BANGUNAN MAJLIS DAERAH SETIU 


TARIKH TUTUP : 9 Januari 2014 ,
 Lawatan/Taklimat (Wajib) : 30 Disember 2013 


Sebutharga ini dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN di bawah kod bidang 220302, KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERI dan PERSATUAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN MALAYSIA (PPKKM) serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi perkhidmatan berikut :-


Bil.
Butir-Butir Tawaran
Harga Dokumen Tawaran
Tempat Dan Tarikh Dokumen Di Jual
Syarat Pendaftaran
Tarikh Dan Tempat Taklimat /Lawatan Tapak
Tarikh Sebutharga Tutup

1.

Perkhidmatan kawalan Keselamatan (Tanpa Senjata Api) di Bangunan-bangunan Majlis Daerah Setiu,Terengganu
No. Sebutharga
MDS 02/2013/034

RM 50.00
senaskahKaunter Bersepadu
Majlis Daerah Setiu Terengganu Darul Iman

31.12.2013 hingga 08.01.2014
Pada waktu pejabat

Berdaftar Kementerian Kewangan

Memegang Perakuan Pendaftaran Kementerian Keselamatan Dalam Negeri (KDN) dan Persatuan Kawalan Keselamatan Malaysia (PPKKM) yang masih Sah

Kod Bidang : 220302

Lawatan tapak adalah diwajibkan

30.12. 2013
( Isnin)

Berkumpul di Bilik Q, Aras 2 Majlis Daerah Wisma MDS, Setiu Terengganu

Jam:10.00Pagi


9 Januari 2014
( Khamis)

Jam 12.00 tengahari

Naskah meja tawaran boleh disemak di Ruang Legar, Majlis Daerah Setiu pada waktu pejabat bermula  18 Februari 2013 hingga 08 Januari 2014.  Bayaran Naskah Sebutharga hendaklah adalah Secara Tunai di Kaunter Bayaran Majlis Daerah Setiu,( bayaran ini tidak akan dikembalikan ).  Syarikat atau wakil hendaklah membawa Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat(Asal), serta sijil yang dinyatakan di atas dan satu salinan bagi setiap ketiga-tiga sijil  tersebut semasa taklimat dan semasa membeli Naskah Sebutharga.
Naskah Sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermetri serta bertulis                     No. Sebutharga dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Jabatan Kejuruteraan.

Sunday, December 8, 2013

TAWARAN SEWA 4 UNIT BENGKEL IKS PUSAT PERTUMBUHAN DESA (PPD) GUNTONG LUAR (tutup permohonan 18/12/2013)

PEMBERITAHUAN IKLAN TAWARAN SEWA
BENGKEL IKS PUSAT PERTUMBUHAN DESA (PPD) GUNTONG LUAR, SETIU

Kordinat GPS : 5.584364,102.705688
Tawaran ini adalah dipelawa daripada orang ramai untuk menyewa 4 unit bengkel di Kg.Guntong Luar, Setiu bagi perniagaan bengkel kimpalan/ kenderaan/ pembuatan elektronik dan lain-lain yang berkaitan.

2.               Kepada sesiapa yang berminat hendaklah mengemukakan permohonan tersebut melalui borang rasmi yang boleh didapati di Pejabat Majlis Daerah Setiu ( Jabatan Perbendaharaan ) dengan kadar bayaran RM 2.00 ( Ringgit Malaysia : Dua Sahaja ). Borang yang telah disempurnakan hendaklah dikembalikan kepada :
                                                                Yang Dipertua,
                                                                Majlis Daerah Setiu,
                                                                Wisma MDS,
                                                                22100 Permaisuri, Setiu,
                                                                TERENGGANU.

3.               Kadar Sewa RM 280.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Lapan Puluh Sahaja) sebulan dan satu perjanjian penyewaan akan ditandatangani di antara Majlis Daerah Setiu dan penyewa yang berjaya nanti.


4.               Tarikh tutup permohonan pada 18 Disember  2013 (Rabu).

Permohonan yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

Tuesday, December 3, 2013

IKLAN TAWARAN SEWA INKUBATOR DI KAWASAN PERINDUSTRIAN SUNGAI BARI, SETIU (TUTUP PERMOHONAN : 17/12/3013)

IKLAN TAWARAN SEWA INKUBATOR SUNGAI BARI 

(TUTUP PERMOHONAN: 17/12/2013)


GPS COORDINATE : 5.389102, 102.863122

Tawaran ini adalah dipelawa daripada orang ramai untuk menyewa 6 unit Inkubator di Kawasan Perindustrian Sungai Bari, Mukim Hulu Nerus, Setiu bagi perniagaan bengkel kimpalan/ kenderaan/ elektronik dan lain-lain yang berkaitan.

2.            Kepada sesiapa yang berminat hendaklah mengemukakan permohonan tersebut melalui borang rasmi yang boleh didapati di Pejabat Majlis Daerah Setiu ( Jabatan Perbendaharaan ) dengan kadar bayaran RM 2.00 ( Ringgit Malaysia : Dua Sahaja ). Borang yang telah disempurnakan hendaklah dikembalikan 

kepada :

Yang Dipertua,
Majlis Daerah Setiu,
Wisma MDS,
22100 Permaisuri, Setiu,
TERENGGANU.

3.            Kadar Sewa RM 350.00 (Ringgit Malaysia : Tiga Ratus Lima Puluh Sahaja) sebulan dan satu perjanjian penyewaan akan ditandatangani di antara Majlis Daerah Setiu dan penyewa yang berjaya nanti.

4.            Tarikh tutup permohonan pada 17 Disember  2013. Permohonan yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.