Tuesday, January 28, 2014

KIOSK MDS Sungai Tarom Untuk Disewa (tutup 16 Februari 2014)

TAWARAN SEWA NO.1, KIOSK SUNGAI TAROM, SETIU

Tawaran ini adalah dipelawa daripada orang ramai untuk menyewa No.1, Kiosk Sungai Tarom, Setiu.
2. Kepada sesiapa yang berminat hendaklah mengemukakan permohonan tersebut melalui borang rasmi yang boleh didapati di Pejabat Majlis Daerah Setiu ( Jabatan Perbendaharaan ) dengan kadar bayaran RM 2.00 ( Ringgit Malaysia : Dua Sahaja ). Borang yang telah disempurnakan hendaklah dikembalikan kepada :

Yang Dipertua,
Majlis Daerah Setiu,
Wisma MDS,
22100 Permaisuri, Setiu,
TERENGGANU

Kadar Sewa RM 80.00 (Ringgit Malaysia : Lapan Puluh Sahaja) dan satu perjanjian penyewaan akan ditandatangani di antara Majlis Daerah Setiu dan penyewa yang berjaya nanti.

Tarikh tutup permohonan pada 16 Februari 2014 (Ahad).

No comments:

Post a Comment