Monday, October 15, 2012

IKLAN TENDER: 2 UNIT KEDAI 3 TINGKAT & LONGKANG


KENYATAAAN TENDER

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor bertaraf bumiputera yang berdaftar dengan Lembaga  Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (SPKK/CIDB) dalam kelas dan jenis pendaftaran berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi tender kerja berikut :
NO. TENDER


TAJUK PROJEK
KELAS,
KEPALA &
SUB-
KEPALA
TARIKH DAN TEMPAT TAKLIMAT
TARIKH DAN TEMPAT DOKUMEN MULA DIJUAL
HARGA DOKUMEN
DAN
BAYARAN
ATAS NAMA
TARIKH, TEMPAT DAN MASA TENDER DITUTUP

MDS 1/2012/001

CADANGAN  MEMBINA DAN MENYIAPKAN  DUA(2) UNIT PERKEDAIAN TIGA(3) TINGKAT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BANDAR PERMAISURI SETIU, TERENGGANU.


SPKK
CIDB GRED G3
CE 21
Tarikh :               22 Oktober 2012

Jam : 10.00 Pagi

Tempat :      
Bilik Q, Aras II Wisma MDS, , 22100 Bandar Permaisuri,  Setiu, Terengganu


Kehadiran taklimat adalah diwajibkanTarikh :
23 Oktober 2012
Hingga:       
15 November 2012

Tempat :
Jabatan Kejuruteraan, Wisma MDS,
22100 Bandar Permaisuri, Setiu,Terengganu.


RM 150.00
Dengan membuat bayaran secara tunai

Tarikh :
22November 2012
Hari : Khamis

Jam : 12.00 Tengahari.


Tender yang lewat dihantar tidak akan diterima

MDS 1/2012/002

CADANGAN MEMBINA SISTEM LONGKANG SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PERKAMPUNGAN BERIS TOK KU, SETIU, TERENGGANUSPKK
CIDB GRED G4
CE 34


Naskah  Meja Tender akan dipamerkan bermula 15 Oktober 2012 hingga 21 November 2012 pada waktu pejabat dan  boleh disemak di Jabatan Kejuruteraan Majlis Daerah Setiu, Wisma MDS, 22100 Bandar Permaisuri, Setiu, Terengganu. Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(SPKK/CIDB) dan SIJIL ASAL PENGIKTIRAFAN TARAF BUMIPUTERA beserta satu salinan semasa pembelian dokumen tender.

Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri serta ditulis di sudut atas kiri no. tender seperti di atas dan dimasukkan ke dalam peti tender di alamat :

YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH SETIU,
JABATAN KEJURUTERAAN,
WISMA MDS,
22100 BANDAR PERMAISURI,
SETIU, TERENGGANU

No comments:

Post a Comment