Tuesday, October 16, 2012

IKLAN TAWARAN SEWA PERKEDAIAN 2 TINGKAT SRI LANGKAP, SETIUPEMBERITAHUAN IKLAN TAWARAN SEWA
PERKEDAIAN 2 TINGKAT SRI LANGKAP, SETIU.

Tawaran ini adalah dipelawa daripada orang ramai untuk menyewa  No. 1 Bawah, Perkedaian Sri Langkap, Setiu.

2.               Kepada sesiapa yang berminat hendaklah mengemukakan permohonan tersebut melalui borang rasmi yang boleh didapati di Pejabat Majlis Daerah Setiu ( Jabatan Perbendaharaan ) dengan kadar bayaran RM 2.00 ( Ringgit Malaysia : Dua Sahaja ).  Borang yang telah disempurnakan hendaklah dikembalikan kepada :
                                                                Yang Dipertua,
                                                                Majlis Daerah Setiu,
                                                                Wisma MDS,
                                                                22100 Permaisuri, Setiu,
                                                                TERENGGANU.

3.               Kadar Sewa RM 320.00 (Ringgit Malaysia : Tiga Ratus Dua Puluh Sahaja ) Satu perjanjian penyewaan akan ditandatangani di antara Majlis Daerah Setiu dan penyewa yang berjaya nanti.

4.               Tarikh tutup permohonan pada  30 Oktober 2012

Permohonan yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

Yang Dipertua
Majlis Daerah Setiu

No comments:

Post a Comment