Sunday, February 24, 2013

IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA MDS TUTUP: 7 MAC 2013

IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA 

Membina dan Menyiapkan Longkang di RTB Perumahan Chalok Kedai 

Tutup : 7 mac 2013


Sebutharga ini dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera dari Negeri Terengganu yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia [ LPIPM (CIDB) ] dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja berikut :


Bil.
Butir-Butir Tawaran
Harga Dokumen Tawaran
Tempat Dan Tarikh Dokumen Di Jual
Syarat Pendaftaran
Tarikh Dan Tempat Taklimat /Lawatan Tapak
Tarikh Sebutharga Tutup

1.

Membina Longkang di RTB Perumahan Chalok Kedai  serta Kerja-Kerja yang Berkaitan, MD Setiu, Terengganu

No. Sebutharga
MDS 02/2013/006

RM 15.00
senaskahKaunter Bersepadu Majlis Daerah Setiu Terengganu Darul Iman

27.02.2013 hingga 06.03.2013
Pada waktu pejabat

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih Sah

Gred G2
Kategori CE
Pengkhususan CE34

Lawatan tapak adalah diwajibkan

27 Februari 2013
( Rabu)

Berkumpul di Dewan Sivik Majlis Daerah Setiu Kg. Chalok Kedai, Setiu, Terengganu

Jam:10.30Pagi


07 Mac 2013
( Khamis)

Jam 12.00 tengahari


Naskah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Kejuruteraan, Majlis Daerah Setiu pada waktu pejabat bermula  20 Februari 2013 hingga 06 Mac 2013.  Bayaran Naskah Sebutharga hendaklah adalah Secara Tunai di Kaunter Bayaran Majlis Daerah Setiu,( bayaran ini tidak akan dikembalikan ).  Kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran Asal CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan serta Sijil Taraf Bumiputera dan satu salinan bagi setiap ketiga-tiga Sijil tersebut semasa taklimat dan semasa membeli Naskah Sebutharga.
Naskah Sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermetri serta bertulis No. Sebutharga dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Jabatan Kejuruteraan. 

No comments:

Post a Comment