Sunday, February 24, 2013

IKLAN SEBUTHARGA MEMBINA SETOR MDS, TUTUP: 11 MAC 2013

IKLAN SEBUTHARGA MDS, MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT SETOR DI DEPO MDS

TARIKH TUTUP : 11 Mac 2013


Sebutharga ini dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera dari Daerah Setiu yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia [ LPIPM (CIDB) ] dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja berikut :-


Bil.
Butir-Butir Tawaran
Harga Dokumen Tawaran
Tempat Dan Tarikh Dokumen Di Jual
Syarat Pendaftaran
Tarikh Dan Tempat Taklimat /Lawatan Tapak
Tarikh Sebutharga Tutup

1.

Membina dan menyiapkan Satu (01) unit Stor serta kerja-kerja yang berkaitan di Depo Majlis Daerah Setiu, Setiu, Terengganu.

No. Sebutharga
MDS 02/2013/008

RM 15.00
senaskahKaunter Bersepadu Majlis Daerah Setiu Terengganu Darul Iman

03.03.2013 hingga 10.03.2013
Pada waktu pejabat

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih Sah

Gred G1
Kategori B/CE
Pengkhususan B02


Lawatan tapak adalah diwajibkan

03.03 2013
( Ahad )

Berkumpul di Depo Majlis Daerah Setiu,  Setiu, Terengganu

Jam:11.30Pagi


11 Mac 2013
( Isnin)

Jam 12.00 tengahari
Naskah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Kejuruteraan, Majlis Daerah Setiu pada waktu pejabat bermula  24 Februari 2013 hingga 10 Mac 2013.  Bayaran Naskah Sebutharga hendaklah adalah Secara Tunai di Kaunter Bayaran Majlis Daerah Setiu,( bayaran ini tidak akan dikembalikan ).  Kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran Asal CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan serta Sijil Taraf Bumiputera dan satu salinan bagi setiap ketiga-tiga Sijil tersebut semasa taklimat dan semasa membeli Naskah Sebutharga.
Naskah Sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermetri serta bertulis No. Sebutharga dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Jabatan Kejuruteraan.

No comments:

Post a Comment