Tuesday, December 17, 2013

IKLAN SEBUTHARGA MDS PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (Tutup: 9/1/2014)

IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA MDS PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI BANGUNAN-BANGUNAN MAJLIS DAERAH SETIU 


TARIKH TUTUP : 9 Januari 2014 ,
 Lawatan/Taklimat (Wajib) : 30 Disember 2013 


Sebutharga ini dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN di bawah kod bidang 220302, KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERI dan PERSATUAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN MALAYSIA (PPKKM) serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi perkhidmatan berikut :-


Bil.
Butir-Butir Tawaran
Harga Dokumen Tawaran
Tempat Dan Tarikh Dokumen Di Jual
Syarat Pendaftaran
Tarikh Dan Tempat Taklimat /Lawatan Tapak
Tarikh Sebutharga Tutup

1.

Perkhidmatan kawalan Keselamatan (Tanpa Senjata Api) di Bangunan-bangunan Majlis Daerah Setiu,Terengganu
No. Sebutharga
MDS 02/2013/034

RM 50.00
senaskahKaunter Bersepadu
Majlis Daerah Setiu Terengganu Darul Iman

31.12.2013 hingga 08.01.2014
Pada waktu pejabat

Berdaftar Kementerian Kewangan

Memegang Perakuan Pendaftaran Kementerian Keselamatan Dalam Negeri (KDN) dan Persatuan Kawalan Keselamatan Malaysia (PPKKM) yang masih Sah

Kod Bidang : 220302

Lawatan tapak adalah diwajibkan

30.12. 2013
( Isnin)

Berkumpul di Bilik Q, Aras 2 Majlis Daerah Wisma MDS, Setiu Terengganu

Jam:10.00Pagi


9 Januari 2014
( Khamis)

Jam 12.00 tengahari

Naskah meja tawaran boleh disemak di Ruang Legar, Majlis Daerah Setiu pada waktu pejabat bermula  18 Februari 2013 hingga 08 Januari 2014.  Bayaran Naskah Sebutharga hendaklah adalah Secara Tunai di Kaunter Bayaran Majlis Daerah Setiu,( bayaran ini tidak akan dikembalikan ).  Syarikat atau wakil hendaklah membawa Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat(Asal), serta sijil yang dinyatakan di atas dan satu salinan bagi setiap ketiga-tiga sijil  tersebut semasa taklimat dan semasa membeli Naskah Sebutharga.
Naskah Sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermetri serta bertulis                     No. Sebutharga dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Jabatan Kejuruteraan.

No comments:

Post a Comment